085–30 30 830 telefonisch spreekuur
maandag tot en met donderdag
van 08.00 uur – 10.00 uur
of mail info@adcbewindvoering.nl

ADC Bewindvoering

Als je hulp nodig hebt om je geldzaken te regelen

Beschermingsbewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind

Bewind voor financiële beslissingen

Een beschermingsbewindvoerder is geen WSNP-bewindvoerder. Hieronder leggen we kort het verschil uit:

Beschermingsbewindvoerder

De beschermingsbewindvoerder is er om – zoals het woord al zegt – volwassenen die niet (meer) zelfstandig financiële beslissingen kunnen nemen, te beschermen. Voor beschermingsbewind hoeft niet persé sprake te zijn van schulden (dit kan natuurlijk wel). Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter en kan duren totdat degene die onder bewind staat, overlijdt. De beschermingsbewindvoerder zorgt voor de betaling van de vaste lasten, behandelt de post en stuurt deze door, sluit verzekeringen af, vraagt toeslagen aan en zorgt dat de belastingaangifte wordt gedaan. Ook kan hij (als dit nodig is), uitkeringen (zoals een bijstandsuitkering of een WW) aanvragen. De taken kunnen verschillen en hangen samen met de behoefte van degene die onder bewind staat. Eens per jaar moet de beschermingsbewindvoerder zich verantwoorden bij de kantonrechter.

WSNP-bewindvoerder

Wat als je schulden hebt waar je niet meer zelf uit kunt komen (problematische schulden). Als je er zelf niet meer uitkomt, kun je hulp van de gemeente krijgen. Maar wat als ook deze hulpverlening mislukt? Dan is er nog maar één oplossing: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Hoe werkt dit:

Als je problematische schulden hebt ga je eerst naar je eigen gemeente. De schuldhulpverlening van jouw gemeente probeert een overeenkomst te sluiten met jouw schuldeisers (het minnelijk traject).

Mocht dit niet lukken, dan is de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)  misschien iets voor jou. Je stuurt hiervoor een verzoek naar de rechter. Je wordt dan eventueel toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject.

Je krijgt dan een door de rechter aangewezen wsnp-bewindvoerder. Deze bewindvoerder is er om te zorgen dat er van jouw inkomen, na betaling van de vaste lasten en huishoudgeld,  zoveel mogelijk geld overblijft. Dit om na het traject van 3 jaar zoveel mogelijk van jouw schulden af te lossen aan de schuldeisers. Lukt dit en hou je je aan de strenge afspraken, dan krijg je na 3 jaar een schone lei.  Dit betekent dat de schuldeisers de nog eventueel openstaande restschuld niet meer kunnen opeisen.

De Wsnp-bewindvoerder controleert en houdt toezicht. Hij is geen hulpverlener, maar kan eventueel door verwijzen als je hulp of begeleiding nodig bent.

Bewind voor financiële beslissingen

Als wij alle geldzaken gaan regelen omdat je er zelf niet uit komt, zijn wij er alleen om de inkomsten en uitgaven te beschermen. We zorgen voor stabiliteit en proberen bijvoorbeeld schulden te voorkomen. Dat heet beschermingsbewind.

Goed gesprek

Eerst gaan we in gesprek. Want we willen bouwen aan een goede persoonlijke relatie. Elkaar leren kennen en vertrouwen. Zodat jij het gevoel hebt dat het goed komt.

Op een rijtje

Dan zetten we een aantal dingen op een rijtje. We maken bijvoorbeeld een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en van bezittingen en schulden. Heb je misschien nog recht op geld, bijvoorbeeld een huur- of zorgtoeslag? Ook dat zoeken we uit.

Regelen

Om jouw geldzaken te kunnen regelen moet de Kantonrechter toestemming geven. Als dat is gebeurd ‘voeren wij het bewind’ over alle geldzaken, vandaar onze naam. Betekent dat we alle organisaties waar je mee te maken hebt vertellen dat wij het nu doen. Als beschermingsbewindvoerder betalen we de rekeningen en zorgen voor de inkomsten.

Wat zijn de kosten?

De vormen van bewind staan in het openbare curatele- en bewindregister. Het Landelijk Overleg van Kantonrechters heeft de volgende tarieven vastgesteld.

 
Wilt u meer weten over beschermingsbewind ?

Brochure Rijksoverheid over Beschermingsbewind

Budgetbeheer orde en rust in uw financiële situatie.

Budgetbeheer

Met budgetbeheer brengt u orde en rust in uw financiële situatie. 

Als wij je budget beheren zorgen we voor orde en stabiliteit in je geldzaken. We gaan er samen voor zitten en zorgen dat alle zaken goed geregeld worden. Dat geeft rust!

Goed gesprek

Eerst gaan we in gesprek. Want we willen bouwen aan een goede persoonlijke relatie. Elkaar leren kennen en vertrouwen. Zodat jij het gevoel hebt dat het goed komt.

Op een rijtje

Dan zetten we een aantal dingen op een rijtje. We maken een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en van bezittingen en schulden. Heb je misschien nog recht op geld, bijvoorbeeld een huur- of zorgtoeslag? Ook dat zoeken we uit.

Aparte rekening

Wij openen een aparte rekening waarop je inkomen binnenkomt. Daarvan worden alle vaste lasten betaald: huur, verzekeringen, gas en elektra. Daarnaast stuur je alle overige rekeningen naar ons op en die betalen we van dezelfde rekening.

Maandbudget

We reserveren geld voor rekeningen die je onverwacht, eenmalig of enkele keren per jaar moet betalen. Elke week of elke maand krijg je een bepaald bedrag om de boodschappen van te doen, dit wordt overgemaakt op de eigen bankrekening.

Wat kost Budgetbeheer?

De kosten van budgetbeheer bedragen € 85,-- inclusief 21% BTW per maand.

 


Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele 

voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Handelingsonbekwaam

Een onder curatele gestelde is zelf handelingsonbekwaam. In overleg met alle betrokken partijen zorgen wij voor alle benodigde acties en zorgen we voor orde en stabiliteit. Onze persoonlijke aanpak zorgt voor vertrouwen en het gevoel dat zaken goed geregeld worden.

Wat zijn de kosten van curatele ?

Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Het Landelijk Overleg van Kantonrechters heeft de volgende tarieven vastgesteld:

Wilt u meer weten over curatele ?

Brochure Rijksoverheid over Curatele

 


Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt in overleg met alle betrokkenen beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

In gesprek

Om te zorgen voor de juiste aanpak is goede onderlinge communicatie van groot belang. We gaan daarom eerst met alle betrokken partijen in gesprek om te bouwen aan een goede relatie en om alle zaken op een rijtje te zetten. Onze persoonlijke aanpak zorgt voor vertrouwen en het gevoel dat zaken goed geregeld worden.

Wat zijn de kosten van mentorschap ?

Het Landelijk Overleg van Kantonrechters heeft de volgende tarieven vastgesteld:

Wilt u meer weten over mentorschap ?

Brochure Rijksoverheid Mentorschap
 
 

Kunnen we je helpen?

Kun of wil je financiële zaken, beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding zelf niet meer regelen? Wij staan naast je, helpen je of nemen het van je over. Onze persoonlijke aanpak zorgt voor vertrouwen, rust en stabiliteit.

Ook ondernemers met problematische schuldenposities kunnen bij ons terecht.

Vraag een gesprek aan

Onze mensen komen graag langs om jouw situatie te bespreken. Samen zoeken we dan naar de beste oplossing. Bel of mail ons dus gerust, dan maken we een afspraak.

Elke maandag tot en met donderdag is er telefonisch spreekuur tussen 08:00 - 10:00 op 085-30 30 830

Of mail ons op: info@adcbewindvoering.nl

 


Bent u professional?

Voor professionals

Ben je een professionele collega of netwerkpartner en heb je vragen over mogelijke samenwerking? Bel ons direct even op (085) 30 30 830, dan bespreken we hoe we je van dienst kunnen zijn.


Introductie

Impressie

ADC Bewindvoering heeft momenteel vestigingen in Amsterdam, Groningen en Den Haag. We werken voor particulieren en ondernemers. Door het uitgebreide netwerk en de laagdrempelige manier van werken, zijn wij in staat maatwerk te bieden en te leveren.

Diensten

Wij hebben ons toegelegd op schulden- en beschermingsbewinden. We begeleiden cliënten, adviseren betrokken professionele partners en nemen dossiers volledig in behandeling.

Transparant

Onze tarieven worden vastgesteld door het Landelijk Overleg van Kantonrechters en  onze werkwijze is voor iedereen inzichtelijk.  Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
Een goede persoonlijke relatie is de basis voor onze dienstverlening.